تدریس ریاضی سه شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۱ 17:31

باسلام

اینجانب مدیراین وبلاگ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی ازتبریز می باشم جهت تدریس دروس ریاضی تاجایی که درتوان این جانب باشد در کلیه مقاطع(دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان ودروس ریاضی دوره کارشناسی رشته های انسانی ) آماده می باشم از علاقه مندان در شهرستان سراب درقسمت تماس بامن یانظرات بیان نمایند /

 شماره تلفن خودرانیز جهت تماس ارائه نمایید/

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت

روش تقریب: شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ 22:31
 

یکی از مهمترین روش های تست زنی روش  تقریب است . در این روش با توجه به صورت تست و اطلاعاتی محدود  در زمینه ی تست  می توانیم محدوده ی جواب را مشخص کرده و گزینه ی درست را تقریب بزنیم.

 

برای محاسبه مقادیر تقریبی 1 با توانهای مختلف هنگامی که   u خیلی کوچک باشد داریم :

                         1)         u+1)n     ≈  1+nu )

                                                                               

                        2)               (u+1)1/n ≈1+(1/n)(u)

مثال ها :

 

        ۳ / ۱   ≈  ( ۰/۱)  ۳  + ۱ ≈  ۳(۱/۱)    

 

           ۰۸ / ۱  ≈   (  ۲ .  / ۰ ) ۴  + ۱  ≈  ۴ (۱/۰۲)

                                      

       ۰۲ / ۱ =  ۲ . / ۰ + ۱ ≈  ( ۱۰ / ۱ ) ( ۵  / ۱ ) +۱ ≈   ۵  /  ۱ (۱/۱)

                                             

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

مناجات ریاضی یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ 17:44

خدای مثلثات و ریاضیات:

تو آنی که بر جهانیان روزی بی نهایت دادی و حتی برای اثبات کتابت مخالفان را به آوردن مثال نقض دعوت کردی

تو آنی که مرا در سختی های رادیکالی، توانی برابر فرجه ی مربوطه دادی.

پس بر من ارزانی دار مخرج صفر مطلقی برای اعمال زشتم و مخرج صفر مثبتی برای اعمال نیک اندکم.

از تو خواهانم که در روز حشر برای حساب اعمال مرا در جدول تعیین علامت قرار مدهی.

به کرامتت خطاهای ما را منفی بی نهایت گیر و نیکی های ما را مثبت بی نهایت.

به لطف خودت خط هایی از ایمان حقیقی در فضا بر من،این پاره خط حقیر، عمود فرما.

 

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

اختصاص قسمتی از هارددیسک به عنوان رم دوشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۰ 21:13
اگر رم دستگاه شما پایین است می توانید مقداری از هارد دیسک را به عنوان رم معرفی کنید که اینکار باعث افزایش سرعت کامپیوتر شما و جلوگیری از هنگ شدن آن می شود. بر روی My Computer کلیک راست کنید . و در این قسمت Properties را کلیک کنید. وارد پنجره Properties System می شوید . که از زبانه های گوناگون تشکیل شده در این قسمت زبانه Advanced را بزنید.در قسمت Performance گزینه Settings را کلیک کنید .وارد قسمت Options Performance می شوید . در این قسمت نیز زبانه Advanced را انتخاب کنید. در قسمت Virtual memory گزینه Change را انتخاب کنید .در این قسمت مقدار رمی را که بطور پیش فرض انتخاب شده را مشاهده می کنید . معمولا در رم های 256 این مفدار بین 768-384 متغیر است . که 384 حداقل و 768 حداکثر می باشد . درایوی را که می خواهید در آن مقدار فضایی را اختصاص به رم دهید انتخاب کنید . گزینه Custom size را فعال کنید . اندازه های خود را در این قسمت وارد کنید .

بعد کلید Set را فشار دهید و تمامی پنجره های باز شده را Ok کنید . در صورت امکان کا مپیوتر خود را Restart کنید

منبع :http://www.asandownload.com

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

ماکزیمم و می نیمم جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ 21:50

  1) درتابع  Y= cos2n   x + sin2n   x   

                                    

Ymax=1           Y min =1/2n-1        

 

2)اگرk) x+y=k >0   عددثابت )آنگاه عبارت( Xn +Yn   (n≥ 2 زمانی می

 

نیمم است که X=Y=k/2  باشد.

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

نکاتی از دستگاه مختصات دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ 6:33

1)   قرینه نقطه( A(x,yنسبت به محور طولها ٬ نقطه( A′(x,-y می باشد .

 

2)   قرینه نقطه(  A(x,y  نسبت به محور عرضها ٬ نقطه( A′(-x,y می باشد.

 

3)   قرینه نقطه( A(x,y  نسبت به مبدا مختصات نقطه( A′(-x,-y  می باشد.

 

4)   قرینه نقطه( A(x,y  نسبت به نیمساز ربع اول وسوم نقطه( A′(y,x می باشد.

 

5)   قرینه نقطه( A(x,y نسبت به نیمساز ربع دوم و چهارم نقطه( A′(-y,-x می باشد.

 

6)   قرینه نقطه( A(x,y نسبت به نقطه (B(a,b نقطه ( A′(2a-x,2b-yمی باشد.

 

7)   قرینه نقطه( A(x,y  نسبت به خط  x=a نقطه( A′( 2a-x,y  می باشد.

 

8)   قرینه نقطه (A(x,y نسبت به خط y=b نقطه( A′(x,2b-y می باشد.

 

9)   برای تعیین قرینه نقطه( A(x1,y1 نسبت به خطی به معادله ax+by+c=0 اول از رابطه

 

K=ax1+by1+c/a2+b2  مقدار K را یافته وسپس خواهیم داشت( A′(x1-2ak,y1 -2bk.

 

مثال :قرینه نقطه( A(5,6  را نسبت به خط 2x+3y-2=0 به دست آورید.

 

K=2(5)+3(6)-2/4+9 =26/13=2

 

(A′(5-2(2)(2),6-2(3)(2))   →  A′(-3,-6

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

هم نهشتی سه شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۹ 23:43

 

الف) بطرفین همنهشتی  می توان عدد ثا بتی رااضافه یا کم نمود وبرعکس یعنی :

           

                       a  ±  c ≡ b ± c         ↔  ( پیمانه   a ≡ b      (m    

 

ب)طرفین هم نهشتی رامی توان درعدد ثا بتی ضرب نمود یعنی :

 

                ac ≡ bc                     →     ( پیمانه  a ≡ b      (m  

 

ج)طرفین دویا چند هم نهشتی را می توان عینا" با یکدیگر جمع یا کم نموده ویادر هم ضرب کنیم.

 

مثلا" برای دو هم نهشتی زیر داریم:

                                                                                                                                            

       ( پیمانه       a ± c ≡ b ± d   ( m                             (   پیمانه  a ≡ b              (m  

                                                              →                                           و

      (   پیمانه    ac ≡ bd                  (m                        (   پیمانه   c ≡ d                (m  

 

نتیجه : هرگاه ( پیمانه    a ≡ b  (m  باشد آنگاه برای هر  n ≥1   داریم:

                                           

                                     ( m پیمانه   )       a n  ≡  b n    

 

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

مثلثات ومثلث خیام شنبه نهم مرداد ۱۳۸۹ 23:30
                                            

      

                                          1

                                         1  1

                                      1   2   1

                                   1   3   3   1

                              1    4    6    4   1     

                            1   5   10  10  5   1

 

برای آنکه (sin(nx رابرحسب نسبت های مثلثاتی x نشان دهیم باید ابتدا بسط دو جمله ایa+b)ⁿ )را در نظربگیریم و جملات به دست آمده را به ترتیب ازسمت چپ به راست شماره گذاری نموده وجملات شماره زوج را به عنوان الگو در نظربگیریم .باید توجه داشت که علامت ها به طور متوالی مثبت ومنفی باشند.

برای مثال می خواهیم حاصل sin2x را به دست آوریم.

ابتدا بسطa+b)²) را می نویسیم :

                         a+b)²=a²+2ab+b²)                                                                                                                                                                  

                         (۳)  (۲)  (۱)

حال در جواب بسط،جمله ی شماره زوج را در نظر می گیریم.به جای a ،نسبت مثلثاتی cosx و به جای b،نسبت مثلثاتی sinx  را می گذاریم:

Sin2x=2sinxcosx

همچنین این کار را می توان در مورد sin3x انجام داد:

a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³)

(4)  (۳)      (۲)    (۱)

Sin3x=3cos²xsinx-sin³x=3sinx-4sin³x

اگر بخواهیم همین کار را در مورد (cos(nx انجام دهیم٬ پس از بسط دو جمله ایa+b)ⁿ) ابتدا جملات آن رااز سمت چپ شماره گذاری نموده و جملات شماره ی فردرا درنظرمی گیریم.سپس علامت ها رامثبت و منفی و به جایa٬نسبت مثلثاتی cosx و به جایb٬نسبت مثلثاتی sinx  را قرار می دهیم.

برای مثال می خواهیم حاصل cos2xرا محاسبه کنیم.داریم:

a+b)²=a²+2ab+b²)

(۳)    (۲)   (۱)

Cos2x=cos²x-sin²x

همین کاررابرایcos3xانجام می دهیم:

a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³)

(4)   (۳)    (۲)     (۱)

Cos3x=cos³x-3cosxsin²x=4cos³x-3cosx

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

دو اتحاد شرطی مهم یکشنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۹ 6:15

    (1)         a+b=kπ+π/4         →    tga+tgb+tga tgb=1                                          

    (2)   a+b=kπ+3π/4      →      tga+tgb- tga tgb = -1

 

مثال: حاصل عبارت زیررابدست آورید:

 

˚A = tg22˚+tg 23˚+tg 22˚ tg23                      

 

حل:چون ˚22+˚23= ˚45 است بنا به اتحاد (1) داریم :

 

tg 22˚+tg 23˚+tg 22˚ tg 23˚=1        →      A=1

 

مثال:حاصل عبارت زیررا بدست آورید :

 

˚ B=tg 55˚+tg 80˚ - tg 55˚ tg 80                 

 

حل:چون˚ 55+˚80=˚135 است بنا به اتحاد (2) داریم :

 

tg 55˚+tg 80˚- tg 55˚ tg80˚=-1         →     B= -1

 

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |

آپلود کردن عکس چهارشنبه نهم تیر ۱۳۸۹ 19:19

برای اینکه بتوانید عکس های مورد نظر خودرااز هارد کامپیورتان یا هرجای دیگر آپلود کرده وبه وبلاگ ببرید به آدرس privateimage.com  بروید بعد روی دکمه Brows  کلیک کنید ویکی یکی عکس هارا از هارد کامپیورتان واردکنید در پایین روی دکمه  start uploading  کلیک کنید.

پنج کد دراختیارتان قرار می گیرد اولی را کپی کنید به قسمت ارسال یادداشت جدید در وبلاگ خود بروید روی آیکون درج تصویر کلیک کنید در قسمت آدرس تصویر کدی را که Copy  کرده بودید وارد کنید سپس دکمه ثبت را بفشارید.

نوشته شده توسط ساناز  | لینک ثابت |